תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

חשיפת פעילות תיירותית בעמק ברשתות החברתיות, פרסום ושיווק אירועי תיירות שנתיים

15 כתבות, 20 קמפיינים, לפחות 8 חשיפות ברשתות החברתיות כתבות על תיירנים ואתרים אחת לחודש

שוטף

15,000

קמפיינים דיגיטליים וקידום תוכן תיירותי

דיגיטציה

שוטף

15,000

קידום אתרי תיירות

רבעון ראשון

15,000

סיום בניית האתר ופרסומו

אתר תיירות בעמק

פורום נציגי אתרי תיירות בעמק לחיזוק הפעילות ושיתופי הפעולה התיירותי בעמק פנייה ליישובים, פרסום טופס רישום באינטרנט, רישום אתרים ותיירנים חדשים ביקור באתרים ומפגש עם בעלי האתרים במהלך השנה

רבעון שלישי

10,000

מפגשים לאורך השנה 8

הקמת פורום תיירנים

תיירות

עדכון מאגר קיים, יצירת קבוצות לפי נושא תיירותי על מנת לחזק את הקשר והעשייה לפי נושאים

יצירת בסיס נתונים מפורט מכל היישובים ואזורי העסקים חיזוק הקשר בין מחלקת תיירות לאתרים לפשט וליעל את הליך רישוי העסקים פיתוח כלים מקצועיים, העשרה והכשרה לבעלי העסקים

רבעון ראשון

מנהלת מחלקת תיירות

שוטף

פעמיים בשנה בכל אתר

שירות לתיירנים ואתרי תיירות

רבעון שלישי

עסקי תיירות עם רישוי 100%

מיפוי עסקים ללא רישיון עסק

סדנאות, הרצאות, מתן כלים, ליווי וייעוץ

בניית תכנית עבודה עם מעוף ומעברים בעמק לפי תחומי עניין ועיסוק

שוטף

10,000

רבעון ראשון

10,000

הכנת מאגר תמונות לשימוש המועצה

צילום אתרים לשימוש פרסום ושיווק

פרויקט צילומים

שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה, 'מעברים בעמק' ורשויות שכנות

נראות באירועים מרכזיים בעמק, חיזוק ההכרה בעמק כתיירותי ונחיצות התיירות לכלכלה מקומית

תכנית עבודה שנתית עם מחלקות תרבות, ספורט, ותיקים, איכות סביבה, 'מעברים בעמק', מעוף, רשויות שכנות ועוד

נראות באירועים מרכזיים של המועצה לאתרי התיירות

שוטף

20,000

159 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator