תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

תיירות קידום התיירות והתיירנים בעמק יזרעאל ייעוד

יעדים מרכזיים

תחומי ליבה

1

1

היכרות אישית עם עסקים, אתרי שירות: תיירות ובעלי העסק הקמת אתר אינטרנט לתיירות דיגיטציה: עמק יזרעאל וקידום תוכן תיירותי קידום עמק יזרעאל כיעד תיירותי חשיפת אתרי התיירות סביב אירועי תיירות, תרבות וספורט של המועצה חיזוק הקשר עם משרדים ממשלתיים וגופים חיצוניים העוסקים ומקדמים תיירות איתור מקומות ומשקיעים פוטנציאלים בחינת הקמת אטרקציה תיירותית במרחב המועצתי

קשר מפרה עם התיירנים ( בין המועצה לתיירנים ובין התיירנים עצמם) מיתוג ושיווק העמק כיעד תיירותי מוביל גיוס ואיגום משאבים יצירת שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה, 'מעברים בעמק' ורשויות שכנות פיתוח כלים מקצועיים לתיירנים

2 3 4

2

3 4

5

5

6 7

120 כ - אתרי תיירות פעילים בעמק

היחידה במספרים

158 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator