תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

חשיפת הילדים והנוער לתיירות חקלאית

סל תיירות לחינוך, להביא את הילדים והנוער לפעילות באתרי התיירות

חיזוק הקשר לחקלאות

מצוינות בחינוך

היכרות של תושבי העמק ומחוץ לעמק עם אתרי התיירות חיזוק הקשר עם משרד התיירות הכרה בעמק יזרעאל כיעד תיירות

ארועים בשנה 10

בחודש באתרי התיירות 1 אירוע

הבאת תקציבים, קולות קוראים, ביקורים וסיורים מבקרים באתרי 20% עלייה של התיירות השנתי חשיפות 20 סיורי מובילי דעת, 10 גופי תקשורת 8 ברשתות חברתיות, מובילים, חיבור לעיתונאים יצירת הכנסות, הגדלת פעילות תקציבית קבלת החלטה עקרונית לקידום אטרקציה תיירותית אתרי התיירות בדוכן של 40 שיתוף עמק יזרעאל יקבים בעמק ומיתוג שיווקי 12 חשיפת נוסף לעמק מבקרים באירועים השונים 5,000

שוטף

פגישות עם בעלי תפקידים במשרד התיירות

משרד התיירות

כתבות תוכן, ביקורי עיתונאים, סיורי תוכן וחשיפה

שוטף

19,600

מיתוג ושיווק

עבודה משותפת בנושא יח"צ להגדלת החשיפה והתודעה בתחום התיירות איתור קולות קוראים וחיזוק הקשר עם משרדים ממשלתיים וגופים רלוונטיים עמק יין, לילות לבנים, חלב ודבש, חגי תשרי, חגים ועוד

שוטף

100,000

יצירת תודעה ארצית

יחסי ציבור

מנהלת מחלקת תיירות

גיוס ואיגום משאבים

שוטף

הגדלת התקציב

תיירות

שוטף

50,000

היכרות אזורית וארצית

רבעון שלישי רבעון ראשון

בחינת הקמת אטרקציה מרכזית

זיהוי שטחים מתאימים, איתור גורמים להשקעה

אירועים שנתיים

10,000

הקמת דוכן בשדרת המועצות האזוריות

יריד תיירות בינלאומי

יצירת גאנט פעילות שנתי - סיורים, פסטיבל, שתופי פעולה, סיורי עיתונאים והמשך העבודה עם יקבי העמק בחינת הקמת מתחם תיירותי לענות על צרכי לינה בעמק

מותג שיווקי להגברת המבקרים בעמק: 'עמק יין'

חיזוק מותג 'עמק יין'

שוטף

50,000

בניית תוכנית לאטרקציה עתידית

בדיקת אפשרויות להקמת מתחם תיירותי נוסף

שוטף

2022 הצגת תכנית בסוף שנת

160 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator