תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות תקציב באש"ח

תכנון וביצוע

2 תפוקות חציון 31.12.22

לו"ז לביצוע אחראי/ת

1 תפוקות חציון 30.6.22

שם הפרוייקט / יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ישוב

סגנית מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי

30/06/2022

9,500

אלוני אבא

אולם ספורט

100

בית לחם הגלילית

תוכנית אב למבני ציבור

סגנית מנהל אגף

הנדסה

תכנון שיפוץ מבנה שהקיבוץ מייעד

1,000

ביצוע

דברת

מבנה מועדון חברים

31.12.2022

1,600

היוגב

מועדון נוער

הקמת מבני ציבור וחינוך

30.06.2023

2,000

ביצוע

בחירת קבלן ויציאה לביצוע

כפר ברוך

מועדון נוער

סגנית מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי

החלטת הישוב לגבי הגורם המבצע ומקורות מימון

31.12.2022

1,600

השלמת תכנון מפורט לביצוע

כפר ברוך

שיקום בית העם

30.06.2023

2,000

ביצוע

בחירת קבלן ויציאה לביצוע

כפר יהושע

מועדון נוער

הקמת קפיטריה - בבית הספר 'עמקים תבור'

31.12.2022

700

ביצוע

היתר + תכנון

מזרע

30.06.2023

2,000

ביצוע

בחירת קבלן ויציאה לביצוע

ציפורי

מועדון נוער

סגנית מנהל אגף

31.12.2022

6,500

השלמות ומסירה

ביצוע

שדה יעקב

בינוי שלב ב' בבית הספר

121 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator