תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תקציב באש"ח תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

2 תפוקות חציון 31.12.22

לו"ז לביצוע אחראי/ת

1 תפוקות חציון 30.6.22

שם הפרוייקט / יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ישוב

תכנון מפורט וקידום ביצוע בכפוף לקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך

הכרה בצורך (באחריות אגף חינוך) והתחלת תכנון בהתאם לפרוגרמה קבלת פרוגרמה ממשרד החינוך (באחריות אגף חינוך) וקידום היתר בהתאם

31.12.2022

80

סואעד חמירה

תכנון גן ילדים

סגנית מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי

כיתות 12 בית ספר יסודי, לימוד

31.08.2023

100

תכנון

עין דור

בניית גן ילדים חד כיתתי (תכנון דו כיתתי) איתור שטח לבית ספר תיכון רביעי ובית ספר יסודי באזור הצפוני של העמק

31/12/2022

1,500

ביצוע

היתר בנייה ויציאה למכרז

תמרת

מנהל אגף

31.12.2022

250

קידום תב"עות

איתור שטח סופי למיקום בתי ספר

מועצה

הקמת מבני ציבור וחינוך

31.12.2022

9,000

השלמת ביצוע ומסירה

ביצוע

אלון הגליל

מועדון קהילתי

סגנית מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי מנהל מחלקת בינוי

הנדסה

30.06.2022

411

ביצוע עבודות שיפוץ

מנשית זבדה

שיקום מבנה נוער קיים

30.09.2022

2,250

ביצוע פיתוח ומסירה

מנשית זבדה

מועדון נוער

הכנת אומדן ותקציב להשלמת המבנה

בית כנסת - השלמת עבודות גמר ופיתוח

31.12.2022

2,500

ביצוע

אחוזת ברק

קבלת היתר, יציאה למכרז והתחלת ביצוע

30/09/2022 סגנית מנהל אגף

100

בית לחם הגלילית

מועדון חברים

קבלת היתר בניה ויציאה למכרז

טיפול בשינוי יעוד והשלמת תכנון והגשת היתר בניה

15,000 31/12/2024

רמת דוד

בית ספר דמוקרטי

120 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator