תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תקציב באש"ח תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

2 תפוקות חציון 31.12.22

לו"ז לביצוע אחראי/ת

1 תפוקות חציון 30.6.22

שם הפרוייקט / יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ישוב

מנהל אגף

קבלת פרוגרמה וקידום תכנון ראשוני לאישור קבלת היתר בניה והתנעת הפרויקט

תיכון עמקים תבור - הכנת כיתות 36 תכנון ראשוני ל- מזרע

31.12.2022

150

ביצוע קירוי ה"אמבטיה" כיתות 4 ב-

31.12.2022

600

השלמות ומסירה

שריד

סגנית מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי

31.12.2022

12,300

השלמות ומסירה

יציאה לביצוע

אחוזת ברק

אולם ספורט

אישור פיס וקידום ביצוע באמצעות קבלן מסגרת

השלמת בית הכנסת (עזרת נשים)

31.12.2022

1,500

השלמה ומסירה

שדה יעקב

30.06.2023

2,000

ביצוע

בחירת קבלן ויציאה לביצוע

גבעת אלה

מועדון נוער

2,500

אלוני אבא

שיקום בית העם

סגנית מנהל אגף

הקמת מבני ציבור וחינוך

31.12.2022

1,000

השלמות ומסירה

יציאה לביצוע

מושב מרחביה

שיקום מבני ציבור

הנדסה

500

סקר מצאי מוסדות חינוך מועצה

מנהל אגף

תכנון בריכה מקורה חדשה או שיקום הקיים תוספת בינוי לישיבת תקווה יעקב יסודי נהלל - חיזוק מבני חינוך לרעידות אדמה אולם + קירוי מגרש כפול ספורט למערכת פוטו וולטאית

31.12.2022

300

החלטה על מיקום וקידום תכנון

נהלל

תכנון לפי פרוגרמת משרד החינוך

שדה יעקב

מנהל אגף ומנהל מחלקת בינוי

31.12.2023

אישור ותקצוב מ. החינוך

נהלל

30.09.2022

2,500

ביצוע

150K היתר ואישורים -

שמשית

122 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator