תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

ספורט וקידום בריאות קידום ופיתוח ענפי הספורט העממי והתחרותי תוך הגברת המודעות והחינוך ייעוד לאורח חיים בריא, בשאיפה לפתח מצוינות והישגים ספורטיביים יעדים מרכזיים ייעול מערך ההסעות האזורי שירות: לפעילויות פיתוח ושיפור הקשר הדיגיטלי דיגיטציה: עם הספורטאים הכשרת צוות המאמנים בדגש על ערכים חינוכיים תחומי ליבה קידום פעילות ספורט מגוונת ביישובי המועצה ספורט עממי – חוגים בענפי 1 1 2 2 3 3

ספורט: כדורסל, כדורגל, שחיה, סיף, התעמלות, כדורעף, כדורשת ספורט תחרותי - בענפי ספורט: כדורסל, שחיה, סיף, התעמלות, כדורעף, כדורשת וכדורגל מצוינות בספורט פיתוח ואחזקת תשתיות הספורט במועצה הרחבת פעילויות ואירועי ספורט ברחבי המועצה ניהול ופיתוח צוות המאמנים בדגש על ערכים וחינוך 1,200 משתתפים בספורט עממי

קיום פעילויות ספורט מגוונת בכל היישובים כביטוי ליצירת 'כפר שלם' שמירה על מספר המשתתפים בפעילות הספורט בתקופת הקורונה חיזוק שיתוף פעולה עם מחלקות המועצה – חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, צעירים, סב יום, תחבורה שיפור חווית השימוש, הצפייה והתשתיות שיפור הקשר והשירות לאזרחים

4

4 5

5

6

6

7

7 8

6 ענפי ספורט מרכזיים (כדורסל, כדורגל, כדורעף, שחייה, התעמלות וסיף)

ספורטאים 700 בספורט תחרותי

היחידה במספרים

אולמות ספורט של המועצה 9

אולמות של היישובים 3 ו-

61 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator