תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

אחראי הסעות

רבעון ראשון

מההסעות לכדורסל יתנהלו 85% באמצעות המערכת

הטמעת המערכת באופן מדורג בכל ענפי הספורט

מתן מענה דיגיטלי להזמנת הסעה אישית של המשתמשים

דיגטציה

ממשתתפי ענפי הספורט השונים 85% המוסעים יתנהלו באמצעות המערכת

רבעון שני

רבעון ראשון

משתתפים 15

פיתוח ענף רכיבה שטח על אפניים פתיחת חוג רכיבה

שירות

מול רישום לחוגי 10% מתן הנחה העמותה

שוטף

50,000

משתתפים 130 כ -

מתן הנחת אחים בפעילות העמותה

קיום פעילויות ספורט יזומות מגווונות ביישובים (עממי ותחרותי) ותמיכה בפעילויות קיימות מלגות לספורטאים מצטיינים כעידוד למצוינות בספורט הכשרת המאמנים בדגש על חינוך ומעורבות חברתית שילוב ילדים שלא פעילים בחוגי ספורט בסיוע הרווחה, החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי שמירה על כמות המשתתפים בחוגים הקיימים (כדורסל, שחייה, התעמלות, כדורגל,כדועף, סיף)

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב

אירועים בשנה, בהתאם להנחיות 3 הקורונה קביעת אמות מידה לחלוקה ושמירה על מלגות 32 מסגרת התקציב לחלוקת כ -

חיזוק ועידוד התושבים לבצע פעילות ספורטיבית

שוטף

80,000

מנכ"ל עמותת כחול לבן

ספורט

מצויינות בספורט

שוטף

35,000

קידום ועידוד ספורטאים מצטיינים

שוטף

20,000

הכשרות בשנה לכל המאמנים 2

קידום פעילות ספורט מגוונת ביישובי המועצה

שוטף

30,000

חשיפה לחוגים ביישובים ובבתי הספר

קיום פעילויות ספורט בכל היישובים

שמירה על מספר המשתתפים משנת ספורטאים 1,800 - 2020

שוטף

25,000

62 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator