תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

לממש בכל בתי הספר והגנים את תוכנית סל תרבות, חשיפת ילדים מגן ועד תיכון לתרבות איכותית הנגשת תרבות איכותית לכל גיל, שילוב אמני העמק בעשייה התרבותית האזורית, קידום אמני העמק ואמנות בעמק הפחתת שימוש בכלים חד פעמיים שאינם מתכלים בארועי המועצה ובאולם התרבות

בתי 14 קיום תוכנית סל תרבות בכל גנים. 85 תיכונים, 4 ספר יסודיים, השתתפות תלמידים וילדים בארועי תרבות מועצתיים ויישוביים

תיאום והפעלת התוכנית בגני המועצה ובכל מוסדות החינוך, שילוב תלמידים (אולפנה ועוד) במופעים והצגות מועצתיות

מנהלת מחלקת תרבות

מצוינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ולנוער

שוטף

350,000

תוכניות מנוי מועצתיות, 4 קיום קונצרטים, טיולים, ארועים שנתיים, פסטיבל, מופעים ביישובים, תרבות הורים וילדים ביישובים, חבורות זמר, ימי עיון וכנסים רכישת כלים רב פעמיים לאולם יפעת, הפחתה משמעותית של רכישת חד פעמי, רכישת חד פעמי מתכלה, הצבת פח כתום באולם יפעת הכנת תוכנית שנתית, חתימת חוזים, פרסום ושיווק, תיאום וקיום, מכירת מנויים הסכם מול נהלל - שימוש וניהול בית העם, תקצוב מועצתי, הסכם מול מזרע - שימוש וניהול אולם מזרע, תקצוב מועצתי ותקנים מתאימים מבחינת כח אדם, קיום ארועים ביישובי המועצה, קיום הפסטיבל השנתי, טיפוח מחוללי תרבות אזורית - מוזיאונים, אתרי שימור ועוד

שירות וחיזוק חוסן אישי של התושבים

תרבות

שוטף

קיום התוכנית השנתית במלואה

בשימוש 30% הפחתה של בפלסטיק, כלים מתכלים, פח כתום באולם סדרות 4 קיום התוכנית השנתית מנויים תיאטרון, גיל תרבות, הורים וילדים, מחול, מלאות

איכות הסביבה, אנרגיה מתחדשת וקיימות

שוטף

צוות המחלקה

שוטף

1,400,000

סדרות מנויים

הרחבת המענה האזורי באמצעות אולמות נוספים לאולם האם ביפעת - נהלל ומזרע

תרבות אזורית

שני אולמות מאובזרים ומתוחזקים בסטנדרט מיטבי - רישוי, בטיחות, אסתטיקה

רבעון ראשון

93 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator