תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

תרבות

יעדים מרכזיים מימוש תוכנית סל תרבות בכל בתי הספר והגנים: חשיפת ילדים מהגן ועד התיכון לתרבות איכותית הנגשת תרבות מקומית איכותית: שילוב אמני העמק בעשייה התרבותית האזורית, קידום אמני העמק ואמנות בעמק והפעלת גלריה במבואת אולם המופעים ביפעת עם פרויקט "אוצר אורח" ייזום והקמת גלריה לשירה – עבור משוררי העמק, בשילוב אמנים מהעמק פרוייקט "למעלה" – ציור קיר מונומנטלי באולם המופעים יפעת הרחבת המענה האזורי באמצעות אולמות נוספים לאולם הראשי ביפעת - בנהלל ומזרע והפעלת תחום הקולנוע 3 4 5 1 2

אירועים, 270 כ- בשנה שבחלקה היו הגבלות בשל נגיף הקורונה

52,000 משתתפים

היחידה במספרים

אירועים 100 כ- ביישובים עצמם

סל תרבות ל - 14,000 תלמידים

92 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator