תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

קיום מפעלי תרבות מסורתיים ביישובי המועצה

מפעלי התרבות 100% קיום האזוריים

סדרות קונצרטים: הרדוף, גניגר, גזית. ארועי 'ניגון הלב'

שוטף

תרבות ישובית

ניהול אמנותי, ייזום והפקה של פסטיבל 2022 חלב ודבש תכלול פעילויות הורים וילדים, חבורות זמר וקבוצות תיאטרון ביישובי המועצה תכלול פעילויות סל תרבות בכל מוסדות החינוך של המועצה קידום מחוללי תרבות באזורנו - אתרי מורשת, מוזיאונים, אמנים ויוצרים הפקת פרסומים מסוגים שונים בדיגיטל, אתר ועוד

מכירת 90% קיום הפסטיבל - כרטיסים לכל מופע

צוות המחלקה

שוטף

400,000

קיום פסטיבל או חלקו

תרבות אזורית

ארועי תרבות בכל ישובי המועצה להורים וילדים

שוטף

95,000

מימוש תקציבים בכל היישובים

תרבות אזורית

תרבות

מנהלת המחלקה

סל תרבות בכל מוסדות החינוך של המועצה

קיום סל תרבות בכל בתי הספר והגנים

שוטף

350,000

סל תרבות

צוות המחלקה

קיום ארועים בכל אחד מהמקומות, לפחות אחד

ייזום תערוכות, הכשרות, מפגשים, שיתופי פעולה וקולות קוראים בנושא

שוטף

תרבות אזורית

מנהלת המחלקה

הפקת פרסומים דיגיטליים ברובם, על אירועי המועצה

דיגיטל, דיוור, פוסטרים כשצריך, שילוט, שילוט חוצות

שוטף

120,000

פרסום ושיווק

94 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator