תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ניהול מחלקת התרבות ואולם

שיחות חתך , שיחות אישיות, ישיבות צוות, גיוס רכזת תרבות למחלקה שתטפל בסל תרבות ושני אולמות יחד עם מנהלת המחלקה

עובדים עם מוטיבציה ומחויבות שעובדים בסטנדרטים של המחלקה

שוטף

5 המופעים ביפעת - עובדים, גיוס עובדת נוספת

מנהלת המחלקה

ניהול מחלקת התרבות ואולם

עובדת עצמאית שמדווחת למנהלת המחלקה ועובדת בשיתוף פעולה עם צוות המחלקה

גיוס רכזת תרבות למחלקה שתטפל בסל תרבות ושני אולמות יחד עם מנהלת המחלקה

שוטף

150,000

5 המופעים ביפעת - עובדים, גיוס עובדת נוספת

ניהול

תרבות

מנהל אחזקת אולמות

רישיון עסק בתוקף, עמידה בכל תנאיו , שיתוף פעולה עם אגף הנדסה ואחזקה

שמירה על הקיים, טיפוח, ניקיון, בטיחות, פיתוח: פרגולה, במה, בד במה

תחזוקה מיטבית של אולם יפעת

שוטף

480,000

מענה לכל פנייה של לקוח ומעקב, הנגשת חומרים בהירים ונגישים ונוהלי עבודה זמינים לבעלי התפקידים ביישובים – דף רכז קהילה. קשר ישיר עם לקוחות התרבות (דיוור, סמסים) תיעוד משוב. קיום ישיבות צוות תרבות מצומצם ומורחב

דיוור שבועי וחודשי, ישיבות צוות קבועות מדי חודש, ישיבות צוות שבועיות במשרד, קשר קבוע עם רכזי קהילה ומנהלי יישובים

תודעת שירות גבוהה במיוחד, כלפי יישובים, לקוחות ועובדי מועצה חיזוק התרבות היהודית ביישובי המועצה

מנהלת המחלקה ומחלקת הדוברות

שירות מצויין ללקוחות המחלקה - פנים וחוץ

שוטף

מנהלת המחלקה

מימוש התקציב בכמה שיותר ישובים

פעילות שנתית - מאצ'ינג לתקציב מדינה

תרבות יהודית

95 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator