תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

אחוז מלוות מסך התקציב לפי שנים

7 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator