תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

פיקוח ואכיפה שמירה על הסדר הציבורי באמצעות פיקוח ואכיפת מכלול חוקי העזר של ייעוד המועצה בתחומים שונים, כגון: עישון במקומות ציבוריים, איכות סביבה ותברואה, שילוט ללא היתר, כלבים משוטטים, גרוטאות ורכבים נטושים, אשפה שהושלכה לא במקום ופסולת בשטחים ציבוריים תחומי ליבה יעדים מרכזיים 1 1

24 טיפול בפניות תושבים תוך שירות: שעות מקבלת הפניה מעבר למערכת דיגיטלית דיגיטציה: למתן דוחות חניה אכיפת חוקי העזר וחוק שמירת הניקיון ברחבי המועצה והיישובים. שמירה על סביבה נקייה, אוויר, מים, רעש, ריח שמירה על הסדר הציבורי ביישובי המועצה ביצוע אכיפה מתואמת עם מחלקות המועצה: הנדסה, נגישות, יובלי העמק, רישוי עסקים ותעשייה הקטנת זיהום האוויר הנגרם ממפעלי תעשייה, שריפות פסולת והפעלת קמינים שימוש באמצעים טכנולוגיים להגברת האכיפה בשטחים הפתוחים

שמירת הסדר הציבורי למען רווחת התושבים מניעת מפגעים ברשות הרבים מכל סוג אכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי העזר של המועצה שמירה על השטחים הפתוחים

2 3

2

3

4

4

5

6

7

130 טיפול בכ- ערעורים ודיוני משפט בשנה

היחידה במספרים

1,200 כ- דוחות בשנה

1,600 פניות בשנה

166 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator