תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תקציב שוטף ₪- ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תפוקות

ניהול תוכנית התערבות עם משפחות המטופלות באגף באמצעות בקרה תקופתית של עו"ס מרחבית הקמת צוות בין אגפי והנחלת שיטת עבודה סדורה

ניהול קשר רציף ומקצועי עם המשפחות המטופלות באגף

משפחות וילדים במצבי סיכון ומשבר אחת לרבעון שוטף ראשי צוותים

שירות

תכלול תוכניות התערבות סביב קטינים בסיכון גבוה בשיתוף עם מחלקת חינוך

ראש צוות נוער וצעירים

חיזוק החוסן האישי של התושבים שירות

ינואר

מפגשים אחת לשבועיים

ינואר

איוש המבנה לכל אורך השבוע

הקמת שלוחה צפונית בקיבוץ הסוללים

קהילה ורווחה מנהלת המרכז לפרט ומשפחה מרץ

מהטיפולים מתקיימים 100% במרכז ובשלוחותיו

שיפוץ ופתיחת מבנה ייעודי למרכז לטיפול בפרט ומשפחה העברת תיקי מטופלים למערכת דיגיטלית - טיפולוג

מנהלת המרכז לפרט ומשפחה ורכזת תכנון, מידע והדרכה מנהלת המרכז לפרט ומשפחה מנהלת תכנית נתיבים להורות ותחום אובדן ושכול מרכזת תחום מניעת אלימות ושלום המשפחה

מרץ

מהתיקים 100%

שירות חיזוק החוסן האישי של התושבים

שוטף

מהטפסים 100%

טפסי פנייה לטיפול מקוונים

הנגשה ופיתוח של השירותים הטיפוליים עבור התושבים

מתן טיפול רגשי במסגרת המרכז לטיפול בפרט ומשפחה (הגיל הרך, ילד ונוער,טיפול זוגי ומשפחתי והדרכת הורים, וגישור לגירושין ואובדן ושכול)

שוטף

משפחות 150 עד

15-20 הורים וילדים ( 60 משפחות) בכל חודש נתון

שילוב משפחות עם קטינים בסיכון בתוכנית 'נתיבים להורות'

שוטף

הכשרות לפורומים של בעלי תפקידים לאיתור מצבי אלימות במשפחה

שוטף

מפגשים בשנה 4

תחנות המשטרה 6 נציגים מ- ומשקי האשכול

איתור ומניעת אלימות במשפחה

חיזוק החוסן האישי של התושבים

מרץ

כנס משותף לצוות המרכז עם קציני אלמ"ב

קיום הרצאות וסדנאות בקהילה בתחום מניעת אלימות (חברות וזוגיות, שומרי הסף)

שוטף

אחת לרבעון

77 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator