תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

פיתוח קבוצה טיפולית לנשים/ גברים במעגל האלימות

שוטף

משתתפים 10-12

מרכזת תחום מניעת אלימות ושלום המשפחה

טיפול במשפחות במצבי קונפליקט ואלימות במשפחה

מתן שירות טיפולי ומענה בשעת משבר למשפחות נפגעות אלימות במסגרת המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות

חיזוק החוסן האישי של התושבים

שוטף

משפחות בשנה 75

קיום הרצאות וסדנאות בקהילה לבעלי תפקידים ביישובים בתחום חוק הנוער טיפול והשגחה

מרכזת תחום חוק הנוער

איתור ומניעת מצבי סיכון בקרב קטינים

שוטף

סדנאות 4

קבוצות אזוריות למיומנויות חברתיות לילדים בגילאי בית ספר יסודי

שוטף

קבוצות 10

קהילה ורווחה

פתיחה מחודשת והרחבת המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים

מנהלת המרכז לטיפול קבוצתי והדרכת הורים

קבוצות ייעודיות לפי תחומים: גירושין, הפרעות קשב וריכוז, חרדות וקשר הורה- ילד

חיזוק החוסן האישי של התושבים שירות

שוטף

קבוצות 5

משפחות וילדים במצבי סיכון ומשבר

שוטף

קבוצות 7

קבוצות ביישובים

78 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator