תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

אגף קהילה ורווחה

666 ותיקים בקהילה תומכת 74 מטופלים במרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות

35 מועדוני ותיקים ביישובים 240 מטופלים במרכז לטיפול בפרט ומשפחה

560 בקשות לסיוע חומרי

1,376 תיקים פעילים כללי

היחידה במספרים

550 ילדים ונוער בסיכון

295 סיוע לתושבים עם מוגבלות

234 תוכניות קהילתיות ביישובים

200 ותיקים בסב - יום

3,000 מתנדבים

76 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator