תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב ₪- נוסף ב

תקציב ₪- שוטף ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

המשך פעילות הסברתית במאבק נגד הקמת שדה התעופה- ליווי, ייזום, עבודה בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים, הכנת הודעות לעיתונות, תגובות, קשר מול עיתונאים- ארציים ומקומיים, עדכונים בניוזלטר וברשתות החברתיות להעלאת מודעות וקידום הנושא

דוברת המועצה ומתאם הרשויות לנושא שדה התעופה בעמק יזרעאל

חיזוק ההסברה בנושא ההתנגדות להקמת שדה תעופה בעמק

המשך המאבק נגד הקמת שדה תעופה בעמק

שוטף

אחת לשבוע

שוטף

בחודש 20 כ-

כתיבת הודעות לעיתונות

קביעת ראיונות והצעות בנושאים שונים מול עיתונאים

שוטף

בחודש 4 כ-

דוברת המועצה

חיזוק הקשר עם כתבים מקומיים ותקשור פעילות המועצה

שוטף

בחודש 4 כ -

מפגשים יזומים עם עיתונאים

דוברות

קשרי עיתונות

שוטף

120,000

פעם בשבוע

הזמנת עמודי תוכן ממומנים

הזמנת צלמי סטילס/ווידאו לאירועים מתוקשרים

שוטף

20,000

בחודש 15 כ-

אחראית אתר האינטרנט ועוזרת דוברת

הנגשת כל חומר העולה לאתר ברמה יומיומית, הנגשה של מסמכים שאינם 600 למעלה מ- נגישים באתר אחת לחודש. מדידת משך שהייה, אחוז נוטשים, עמודים נצפים

שוטף

20,000

הנגשת האתר לפי חוק

מתן מענה ושיפור חווית המשתמש באתר הרשות

שירות לתושבים

מעקב על המידע המופיע באתר - מעבר על נתונים ודו"חות מהאתר ומגוגל אנליטקס וניתוח הנתונים

דוברת ואחראית האתר

שוטף

170 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator