תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תש מות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב ₪- נוסף ב

תקציב ₪- שוטף ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

הגדלת כמות העוקבים בעמוד חברים. 500 הפייסבוק ב- הגדלת כמות העוקבים בעמוד עוקבים 250 האינסטגרם ב- ומתן 14 הגדלת כמות הקבוצות ל- מענה מיידי לפונים

ניהול הרשתות החברתיות של הרשות- עדכון והעלאת תוכן באופן שוטף מהנעשה במועצה- פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, יוטיוב המשך פיתוח קבוצות הוואטסאפ של המועצה לתושבים הפקת סרטונים יעודים למחלקות/ האגפים השונים ע"פ נושאי ליבה- קריאיטיב, תסריט, תיאום וליווי הפקת כל סרטון קמפיינים ממומנים- יצירת תוכן רלוונטי מותאם לפלטפורמה (בדגש על תוכן ויזואלי), ניהול הקמפיין, בקרה, ניתוח ואופטימיזציה, שידורי לייב באירועים משמעותיים תמיכה וליווי צוותי הצח"י היישוביים בנושאי הסברה ותקשורת עם התושבים בחירום הכנת חומרי הסברה שונים (פליירים/ סרטונים) ליישובים ולתושבים שמירה על שקיפות המידע מול התושבים בכל האמצעים העומדים לרשותנו יצירת מעטפת יח"צ מתמשכת באמצעות ליווי, תמיכה, העברת מידע, כתבות יזומות, קמפיינים ממומנים ועוד, לאתרי התיירות בעמק

חיזוק הקשר עם התושב ברשתות החברתיות

שוטף

דיגיטציה

בשנה 12 אחת לחודש, כ-

דוברות

תלוי צורך של האגפים והמחלקות השונות - אחת לרבעון, קמפיין ממומן לרוב המחלקות והאגפים הכשרות מקצועיות בשנה 2 לדוברי הצח"י ביישובים, מדוברי הצח"י 50% בהשתתפות על פי צורך, תלוי עדכונים והנחיות של משרדי הממשלה השונים הוצאת עדכונים והנחיות ככל שיהיו בידנו, בכל ערוצי התקשורת של המועצה, לפחות פעם בשבוע באמצעות הדיוור השבועי

40,000

דוברת המועצה

רבעון שני ורבעון רביעי

חיזוק החוסן האישי של התושבים

הנגשת מידע להגברת תחושת הביטחון האישי

שוטף, לאורך השנה

פיתוח היישובים, הקהילות והמרחב המועצתי

חיזוק התיירות המקומית

שוטף

ליווי מתמשך לכל אורך השנה

169 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator