תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תש מות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב ₪- נוסף ב

תקציב ₪- שוטף ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

אחראית אתר האינטרנט

עדכון והעלאת תכנים לאתר, תחזוק שוטף, אחסון

שוטף

10,000

שוטף

מתן מענה ושיפור חווית המשתמש באתר הרשות

שירות לתושבים

אחראית אתר האינטרנט דוברת המועצה ועוזרת דוברת

המרת טפסים לעובדים ולתושבים לטפסים דיגיטליים לוח שנה מועצתי - תכנון, עיצוב וביצוע לוח שנה ליישובי המועצה ניוזלטר שבועי - כתיבה, איסוף חומר, עריכה, אישור הכנת הדיוור במערכת הדיוור והפצה על פי רשימת דיוור ותחזוקה שוטפת חופש המידע - טיפול בפניות גופים שונים ותושבים במסגרת חוק חופש המידע דו"ח לתושב - הכנת דו"ח לתושב והפצה דיגיטלית מצגת מועצה - עדכון מצגת מועצה שנתית פסטיבל חלב ודבש - תכנון קמפיין יח"צ ארצי ומקומי והוצאתו לפועל בכוחות עצמיים טיפול במשברים - ניסוח תגובות, עבודה מול עיתונאים, עבודה מול היועץ המשפטי, עבודה מול גורמים רלונטיים במועצה

יוני

5,000

בשנה 10

לוחות שנה ביישובי 15,000 חלוקת המועצה

אוגוסט

20,000

דוברות

שימור קשר ישיר עם התושב

דוברת המועצה

שוטף

בחודש 4

אחראית אתר

שוטף

10,000

דוברת המועצה ועוזרת דוברת

שוטף

בחודש 10-15

מתן שירותי שיווק והסברה

שקיפות המידע לתושב

דצמבר

5,000

אחת לשנה

עוזרת דוברת

דצמבר

3,000

אחת לשנה

יוני

אחת לשנה

מתן שירותי רוחב פנים מועצתיים - לשיפור הנראות והקשר מול הנהלות היישובים והתושבים

דוברת המועצה

שוטף

בחודש 20 כ-

171 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator