תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב ₪- נוסף ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

תקציב ₪- שוטף ב

מתן שירות בנושאי פרסום ושיווק לכלל מחלקות המועצה שלב תכנון עד לביצוע- פליירים, שלטים, פוסטרים, מודעות, סרטונים הגהות טקסטים- הגהה לפני מסירת חומר לפרסום, כתיבת נאומים וברכות תמיכה בפרויקטים חיצוניים שונים- פעילות משותפת עם מחלקות ואגפים לציון אירועים שונים בבית המועצה - הרמת כוסית לחג, ציון מועדים חשובים (העלאת מודעות לסרטן השד, יום ההליכה, יום נגד אלימות נשים) תהליכי חשיבה ומיתוג למגוון פעילויות, שירותים ותהליכים במחלקות ובאגפים השונים הכרות עם המדיות השונות לעובדי המועצה והזרמת מידע מהמחלקות והאגפים אל מחלקת הדוברות בכדי לתקשר את כלל הפעילות המתבצעת- מנוי רפרנט מכל מחלקה/אגף

דוברת המועצה

שוטף

40,000

בחודש 50 כ-

שוטף

בחודש 50 כ-

דוברת המועצה ועוזרת דוברת

מתמשך לאורך כל השנה, תלוי צורך

שוטף

8,000

מתן שירותי רוחב פנים מועצתיים - לשיפור הנראות והקשר מול הנהלות היישובים והתושבים

מתמשך לאורך כל השנה, תלוי צורך

מתן שירותי שיווק והסברה

דוברת המועצה

שוטף

דוברות

לפחות פוסט בחודש של כל מחלקה/ אגף

דוברת המועצה

שוטף

דוברת המועצה ועוזרת דוברת

רבעון

3,000

לחודש 1

מידעון חודשי לעובדים

30,000

לשנתיים 1

סקר שביעות רצון תושבים

דוברת המועצה

דצמבר

8,000

לשנה 1

חוברת תוכניות עבודה

חצי משרה לטיפול לטיפול בחלק האדמנסטרטיבי של המחלקה

תוספת כ"א למחלקה

תשתיות ניהוליות

80,000

172 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator