תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

רישוי וקידום עסקים יישום החוק והרפורמות ברישוי עסקים לטובת שמירה על בטחון ובטיחות ייעוד הציבור יעדים מרכזיים תחומי ליבה התמודדות ברישוי וקידום עסקים בזמן קורונה טיפול בבקשות ופניות לרישוי עסקים חדשים טיפול בבקשות לרישוי עסקים קיימים 1 2 3 תשלום דיגיטלי של אגרות דיגיטציה: הרישוי יישום טפסים דיגיטליים במחלקה בשנה של מספר העסקים 5% העלאה ב- בעלי רישוי עסק

1

2

3

עסקים 1,200 ניהול מידע מעודכן על כ- בתחום המועצה, לרבות סריקה ובדיקה בכל הישובים, תוך תאום וקבלת מידע ממחלקות המועצה השונות 2021 נגישות - הוכחת נגישות התשפ"א מסלולים מקוצרים לרישיון עסק לחוק רישוי עסקים 36 הטמעת תיקון

4

מתן רישיונות עסק למבני ציבור ואירועים ומעקב אחרי הפעלתם מענה ושיפור השירות לפניות הציבור

4

5 6 7

5 6 7

ביקורות ואכיפה נגישות בעסקים

רישיונות 300-350 הפקת לאירועי תרבות חד פעמיים, קייטנות, בריכות שחיה ואירועים ביישובים

היחידה במספרים

עסקים ברחבי 1,200 כ- המועצה

105 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator