תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תקציב באש"ח תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

2 תפוקות חציון 31.12.22

לו"ז לביצוע אחראי/ת

1 תפוקות חציון 30.6.22

שם הפרוייקט / יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

ישוב

גנים 50 קונסטרוקטור ב- ביישובים

20

ביצוע דוחות ותיקון ליקויים

בטיחות מוסדות חינוך גני 50 -בודק חשמל ב- ישובים בטיחות מוסדות חינוך גני 50 -בודק בטיחות ב- ישובים

23

ביצוע דוחות ותיקון ליקויים

כלל היישובים

15

ביצוע דוחות ותיקון ליקויים

31/12/2022

הנעה של כל ארבעת הגנרטורים אחת לחודש הנעות ברבעון כולל 4 סה"כ מילוי סולר בדיקת סביבת העבודה של קבלנים וצוות מדור אחזקה, הוצאת דוחות ומעקב תיקון קצרים בתאורת רחובות כבישי גישה ואזו"ת 11 גופי תאורה 1,000- כ

אולם הגורן, אולם מופעים ביפעת, מבנה סב-יום, מבנה מועצה ראשי, מבנה הנדסה

10

גנרטורים

מנהל מחלקת אחזקה

אחזקת שבר ומונעת

הנדסה

בדיקת סביבת העבודה של קבלנים וצוות מדור אחזקה, הוצאת דוחות ומעקב 11 תיקון קצרים בתאורת רחובות גופי 1,000- כבישי גישה ואזו"ת כ תאורה

בטיחות בעבודה - הפעלת ממונה בטיחות בעבודה

45

20

תאורת רחובות

כלל היישובים

20

ביצוע

פיזור חול בגנים

31.08.2022

40

ביצוע

עבודות קיץ -צביעת גנים

החלפת מצברי גיבוי לפי צורך מערכות 30 ותיקוני שבר בכ- כריזה שאינן תקינות

31.12.2022

80

מערכות כריזה

114 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator