תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

ילדים ונוער חינוך חברתי לשכבות א' – י"ב והובלת תנועות הנוער בעמק ייעוד

תחומי ליבה ליווי מערכות הנוער היישוביות (רכז נוער, מנהל חינוך/רכז קהילה, ועדת נוער/חינוך, מדריכי א' – ו') רכזי נוער – העסקה, הכשרות וליווי שותפות עם תנועות הנוער הפועלות במרחב – ליווי, העצמה ופעילות משותפת לאור חזון המועצה חינוך חברתי –טיולים שונים, אירועי שיא, פעילות ביישובים נוער בסיכון – תכנית להב"ה בהובלת משרד החינוך, שת"פ עם אגף רווחה וקהילה והרשות לביטחון קהילתי חינוך חברתי לילדי א' – ו' – פעילויות לאורך השנה, פעילות ימי שישי, הכשרה וליווי הובלת טיולים ומפעלים אזוריים שיתופי פעולה עם בתי הספר היסודיים והעל יסודיים

יעדים מרכזיים חיבור בני נוער לאפליקציית הכנה שירות: לקראת הצבא חיזוק שביל יזרעאל-קק"ל דיגיטציה: ובניית אוגדן דיגיטלי לפעילויות הדרכה על השביל ליווי מערכות הנוער ביישובים וחיזוק הקשר עמן יצירת תקשורת שוטפת עם בתי הספר וחיזוק השכבה הבוגרת העצמת והגדלת פעילות תנועות הנוער הפועלות בעמק 1 2 3 4 5

1

2 3

4

5

6

ארגונים 5 ותנועות נוער הפועלות במרחב – בני המושבים, התנועה החדשה, בני עקיבא, השומר הצעיר ונוע"ם

7 8

פורומים מקצועיים בהובלת 4 המחלקה– פורום מנהלי חינוך, רכזי נוער, מדריכי א' – ו' ופורום ועדות נוער

רכזי נוער 45 ביישובים

ילדים 9,123 ובני נוער שכבות א'-י"ב

היחידה במספרים

35 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator