תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

רכז מפעלים וטיולים רכזת גיל תיכון ולהב"ה

דצמבר

450,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

קיום טיול ז'-ח' דרום המסורתי

'1 חיזוק המותג 'נוער

חיבור בני הנוער למגדרים ומגזרים בחברה הישראלית

הפקת אירוע מעורבות חברתית לכלל בני הנוער בעמק - הגברת התרומה לחברה

ינואר

80,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

20 השתתפות של לפחות סטנדאפיסטים יזרעאלים

חיבור בני הנוער לעצמם והגברת ההעצה אישית הפקת אירוע סטנדאפ יזרעאלי

קיץ

8,000

פברואר

80,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

הפקת טיול ט"ו בשבט (טיול בוץ)

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

פברואר

60,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

הפקת טיול לחרמון

'1 חיזוק המותג 'נוער

רכז מפעלים וטיולים

ילדים ונוער

מרץ

515,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

הפקת טיול אביב ד'-ו'

חיבור בני הנוער והכרות עם רוחו ודמותו של ארז גרשטיין המשתקפת באופי המסע על כל גווניו

הפקת מסע סיור וניווט לזכרו של תא"ל ארז גרשטיין ז"ל

מרץ

290,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

יציאה למפעלי הקיץ השונים (פארקים ואטרקציות)

' 1 חיזוק המותג 'נוער והנגשת פעילות ליישובים

קיץ

115,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

42 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator