תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

הגדלת מספר המשתתפים מהשנה 20% שעברה בכ-

קיץ

200,000

'1 חיזוק המותג 'נוער יציאה למפעל הרפסודיה היזרעאלית

שותפות מלאה בהובלת המפעל 'דרך ארץ' ביחד עם מארגני ומובילי המפעל והנחלתו ביישובים

חיבור בני הנוער והכרות עם מטרות המסע

הגדלת מספר המשתתפים מהשנה שעברה

קיץ

5,000

ילדים ונוער רכז מפעלים וטיולים שוטף

ביצוע כל מפעלי וטיולי המחלקה ללא תקריות בטיחות

בדיקה מיטבית של רשימות היציאה לפני כל יציאה לטיול

קיומם של כל המפעלים המסורתיים ללא תקריות בטיחות

2,000

קיום הדרכה לפחות פעם בשנה לרכזי לנוער

הקפדה על בטיחות במועדוני הנוער השונים ביחד עם אגף הנדסה

הפיכת המועדוני הנוער למקום בטוח ובטיחותי

שוטף

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

מרכזי 90% קיום הכשרה שנתית לכ- הנוער בעמק

הכשרת רכזי הנוער השונים להוצאת טיולים בארץ

הטמעת אישורי היציאה לפני כל טיול

שוטף

מנהלת המחלקה

ביסוס קבוצה הנפגשת לפעם בחודש למשך כל שנת הפעילות

בניית מועצת הנוער היזרעאלית

שוטף

10,000

הקמת קבוצה ייצוגית של בני הנוער

מנהלת המחלקה ומנהלת המשרד

הגדלת התקציב הניתן ממשרדי 10% ממשלה שונים ב-

גיוס משאבים לפעילויות השונות

שוטף

השתתפות בקולות קוראים נוספים

מנהלת המחלקה

חיזוק מחלקת הנוער קיומן של ישיבות צוות שוטפות לטובת סנכרון בין כל אנשי צוות המשרד

שוטף

5,000

ישיבת צוות קבועה פעם בשבוע

43 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator