תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

תקציב ₪- שוטף ב

תקציב ₪- שוטף ב

ניצול מקסימלי של האוטובוסים מכמות 40% הצהובים (לפחות ההסעות) אוטובוסים תקינים - טיפולים חודשיים ותקופתיים על פי החוק ובקרה על טיפולים ומוסכים נהגים עובדים על פי התקנות והכללים. דוחות עבודה חודשיים ובדיקות טכוגרף

סדרן, קצין בטיחות

15 תפעול ותחזוקת צי של אוטובוסים צהובים

שוטף

2,440,000

סדרן, קצין בטיחות

שוטף

4,250,000

עבודת נהגים

הגשות למשרד החינוך לצורך תקצוב: הסעות חינוך רגיל מחוננים חווה חקלאית טיפול בתשלומי הורים

תלמידים 5,500 נוסעים בבטחה וביעילות מירבית מוסדות 25 ל- חינוך בתחום המועצה ומחוצה לה

מנהל מחלקת תחבורה ואגף החינוך

רבעון ראשון

כל התלמידים הזכאים מתוקצבים כנדרש

10,330,000

הסעות חינוך רגיל

תחבורה

סדרן וקצין בטיחות

נוכחות פיקוח בשטח לפחות פעם בחודש

שוטף

בקרה ופיקוח

נתונים מדויקים במחלקת 100% תחבורה בהמשך לועדות השמה לשנת הלימודים הבאה מערך הסעות מיטבי לתלמידים על פי הצרכים המשתנים. התאמת מסלולים לתלמידים. הסעות מגיעות בזמן על פי רמת השירות המקובלת, כל תלמיד שזכאי מקבל מלווה

איסוף נתונים במהלך הקיץ: שמות תלמידים, מוסדות חינוך, שעות פעילות, פנימיות, זכאות לליווי

סדרן חינוך מיוחד ורכזת מלווים

רבעון שלישי

10,950,000

סדרן חינוך מיוחד ורכזת מלווים

רבעון שלישי

תכנון מערך הסעות וליווי התלמידים לשנת הלימודים החדשה

194 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator