תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב ₪- שוטף ב

תקציב ₪- שוטף ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

הצעה להגדלת טווח זמן הסעות ייעול מערך הסעות | תלמידים חיסכון כספי | צמצום איחורים בהפעלת צהובים וקבלנים

הכנת תכנית אסטרטגית למערך הסעות תלמידים תוך שינוי והתאמת שעות הלימוד בבתי הספר תוך התחשבות בחינוך הבלתי פורמלי מיפוי תחנות הסעה בניית פורמט להצגת התחנות הכנת מסמך לכל ישוב | למשתמשים איסוף נתונים: כמות תלמידים בכל מוסד | חינוכי לפי ישוב וכיתה, שעות לימוד שינויים במיפוי תכנון מערך הסעות לשנת הלימודים החדשה. חלוקת עבודה לאוטבוסים צהובים והשלמת המערכת עם קבלני הסעות מגיעות בזמן על פי רמת | הסעות השירות המקובלת

מערך יעיל, חסכוני ושירותי לתושבים ולמועצה

200,000 רבעון שני

שירות

מנהל מחלקת תחבורה

רבעון ראשון

מיפוי תחנות ההיסעים על גביי מפה לטובת הקבלנים והציבור

תיק יישוב מעודכן בנושא הסעות

דיגיטציה

מנהל מחלקת תחבורה ומחלקת משאבי אנוש

תחבורה

התייעלות בדיווחי נסיעות ונוכחות נהגים נהגים מדווחים במערכת דיגיטלית

רבעון שני

הטמעת המערכת

רבעון שלישי

מיפוי נתוני תלמידים 100%

9,000,000

מנהל מחלקת תחבורה

מערך הסעות מיטבי לתלמידים על פי בקשות בתי הספר והאפשרויות לביצוע מסלולים ביום 370 כ- התוכנית מועברת למוסדות חינוך וליישובים. נהגים מקבלים את סידור העבודה השנתי. קבלנים מקבלים תוכנית שנתית ונחתם איתם הסכם מעודכן חלוקת עבודה לקבלנים לפי מכרז הסכם

רבעון שלישי

תלמידים 5,500 נוסעים בבטחה וביעילות מירבית מוסדות חינוך 25 ל- בתחום המועצה ומחוצה לה

הסעות חינוך רגיל

רבעון שלישי

הפצת מערך ההסעות למשתמשים והקלדתה בתוכנה ייעודי (איתם)

צוות המחלקה

צוות המחלקה

שוטף

ניהול קבלני הסעות

193 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator