תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

תקציב ₪- שוטף ב

תקציב ₪- שוטף ב

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

התוכנית מועברת למוסדות חינוך ,) 500 ), הורים ( 75 ), מלווים ( 100( ) סידור התוכנית 18 קבלנים ( השנתית וחתימה על הסכם מעודכן קבלנים לפי 18 חלוקת עבודה ל - מכרז. הסכם מעודכן, בקרה ואכיפה מלאה כל המסלולים המבוצעים בפועל לתושבי 85% מתוקצבים כנדרש: לתלמידי פנימיות. 100% מועצה - תקצוב ליווי תקין

רבעון שלישי

הפצת מערך ההסעות העברת תכנית למערכת הסעות ממוחשבת

סדרן חינוך מיוחד ורכזת מלווים

ניהול קבלני הסעות: ניירת שנתית מעודכנת, ביקורת על עבודתם, הרכבים והתקציב הגשות למשרד החינוך לצורך תקצוב: הסעות חינוך מיוחד הסעות בחופשות ליווי תלמידים התאמת מלווה מתאים לתלמידים (גיל, מגדר) ולמקום מגורי התלמיד (ייעול בהסעות). טיפול שוטף במלווים כולל קביעת הסכם עבודה, בדיקת נוכחות, דוחות לכ""א, החלפות וכו' הטמעת דיווח נוכחות דיגיטלי למלוות של ההסעות התאמה מיטבית של המלווה לתלמיד ולאזור מגוריו בקרה ופיקוח

שוטף

תחבורה

מנהל מחלקת תחבורה

שוטף

11,900,000

תלמידי חינוך 480 מיוחד מגיעים מוסדות 100 ל - הלימוד בביטחה וביעילות

הסעות חינוך מיוחד

סדרן חינוך מיוחד רכזת מלווים

נוכחות פיקוח בשטח. פיקוח קבלנים ופיקוח מלווים

שוטף

צוות מלווה לכל הסעה בה הוא נדרש

שוטף

5,050,232

רכזת מלווים

מלווים מעדכנים במערכת את ההסעות ליווי בטוח תוך הקטנת העלות הכספית הכרוכה בהסעות המלווה

שוטף

רכזת מלווים

שוטף

1,400,000

195 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator