תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תהליך מועצתי תנועתי - כנסים ומפעלי ט' משותפים

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

מרץ

115,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

הפקת מסע נודט'

רכז תנועות נוער

מפגשים שבועיים לטובת שיתופי פעולה

חיזוק מחלקת הנוער קיומן של ישיבות צוות שבועיות בקרב כל רכזי התנועות במחלקה

שוטף

3,000

ילדים ונוער שוטף

35,000

50 סימון נוסף של מקטעים כ -

הנגשת שביל יזרעאל המשך סימון שביל יזרעאל

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

אימוץ מקטעים וטיולים בית ספריים על השביל

חיבור לקהילות סובב השביל

שוטף

25,000

שת"פים עם בתי ספר 10 יצירה של

שוטף

5,000

בניית מחסן וציוד לשביל

שיפור תשתיות בשוטף חיבור השביל לבני הנוער ע"י העבודה

רכז מפעלים וטיולים

מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער מצויינות בחינוך ויצירת רצף חינוכי לילדים ונוער

יישובים שעוד לא היינו 10 להגיע לעוד בהם

בניית פינות ישיבה, העשרת מודוני הנוער ועידוד שימוש בחומרים ממוחזרים

חיבור בני הנוער לקהילה שלהם

שוטף

10,000

חיבור בני הנוער לקהילה שלהם

שוטף

10,000

מפגשים 5-10 קורס של

קורס הנדימן לקבוצה ייעודית במועצה

' 1 חיזוק המותג 'נוער קיום טקס פתיחת שנה המייצג את כל העשייה המחלקתית

ספטמבר

250,000

10% הגדלת מספר המשתתפים בכ-

41 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator