תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

תשומות

תכנון וביצוע

תכנון וביצוע

תקציב שוטף ₪- ב

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

קנסות שניתנים בשטח, יועלו בצורה אוטומטית למערכת הדוקטורט

סנכרון הקנסות למערכת המידע של השירות הוטרינרי הוצאת דיוור בנוגע לחשיבות ההתחסנות בעלי החיים

קבלת תמונת מצב רחבה על עברות חוזרות

דיגיטציה

שוטף

40,000

שוטף

הגדלת מספר הכלבים המתחסנים במועד

מערכות מידע ודיוור

שוטף

לפי צורך

עדכון אגרות רישום כלבים במשרד החקלאות

קמפיינים סיוע לכלבים וחתולים המצויים בכלביות - אימוצים, שמכיות לחורף, מנורות חימום וכו'

הגנה על בעלי החיים והגנה על בריאות הציבור

חינוך, הסברה ופעילויות למען הקהילה

שוטף

אחת לשנה

מנהלת השירות הווטרינרי

ביצוע פעולות למניעת מחלות בעלי החיים והגנה על בריאות הציבור

עיקור / סירוס וחיסון נגד כלבת של חתולי הרחוב במועצה

שמירה על בריאות הציבור

שוטף

120,000

בשנה 500

ביקור בכל אחד מהעסקים אחת לארבעה חודשים בהתאם לנוהל משרד הבריאות

שמירה על בריאות הציבור

שוטף

120,000

ביקורת בעסקים שמוכרים מזון מן החי

פיקוח ואכיפה

השירות הווטרינרי

שוטף

לפי צורך

הסגר חתולי רחוב שנשכו או שרטו

ביצוע פעולות למניעת מחלות בעלי החיים והגנה על בריאות הציבור

פיזור תרכיבים נגד כלבת לחיות הבר ברחבי המועצה

שמירה על בריאות הציבור

שוטף

סגן ראש המועצה

שוטף

מפעל ראוי - חיות בר

150 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator