תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

אחראי/ת

לו"ז לביצוע

תפוקות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

משימות

תקציב ₪- שוטף ב

תקציב ₪- שוטף ב

תיק אישי לכל נהג מקצועי פעמים 3 חידוד נהלים בדוא""ל - בשנה בשנה 1 הדרכה פרונטלית - 1 השתלמות לנהגים מקצועיים - בשנה בשנה לכל 1 הדרכות לנהגי קבלן - חברה טיפול מיידי בכל חריגת התנהגות כל תחנות ההסעה ביישובים ובבתי הספר תקינים ובטוחים. כל סובות ההסעה בבתי הספר מתאימות לתפוסה הנדרשת - מציאת פתרונות ביניים עד קבלת תקציבי בינוי. הסעות מתקיימות בנתיבים מאושרים בתי ספר, נסיעה 13 יום שיא ב- למגרש זהירות בדרכים לשכבת בתי ספר 5 ה', פעילות חיצונית ב- תיכונים, כנס לתלמידי י"ב.פעילות ישובים, 40 הורים וילדים ב- הסברה ואכיפה, שילוט בטיחות ביישובים ובמוסדות חינוך. הקמת פורום רכזות זהירות בדרכים הכולל מפגשים והדרכות

פיקוח אחר עבודת נהגים מקצועיים (טכוגרף, פוינטר) הדרכת נהגים טיפול בבעיות משמעת והתנהגות טיפול בדוחות משטרה ופיקוח

קצין בטיחות

שוטף

חידוש צי הרכב

תחבורה

רכבים

רכבי מועצה (משאיות, טנדרים, גרורים) מנוהלים, מטופלים ומתפקדים. ניהול תחום רכבי ליסינג למנהלים

בדיקה שוטפת של תחנות הסעה טיפול בבעיות חדשות בעיקר במתחמי הסעה במוסדות חינוך (מחסור בתחנות) בדיקה ואישור מסלול נסיעה חדשים וטיולי נוער

קצין בטיחות ומנהל מטה בטיחות בדרכים

שוטף

הדרכה ופיקוח על נהגי המועצה ,) 22 המקצועיים ( )60 הפרטיים ( )20 וקבלנים (

מנהל מטה בטיחות בדרכים

ביצוע הדרכות והסברה על פי חוק ועל בסיס קבוע

שוטף

60,000

נהגים

197 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator