תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

חינוך

יעדים מרכזיים

שיפור שיתוף הציבור והשרות אותו מספק האגף למוסדות החינוך, שירות: לבעלי התפקידים בחינוך, לבעלי תפקידים ביישובים ולציבור הרחב שיפור הליך הרישום והפניה לאגף החינוך במגוון נושאים דיגיטציה: באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. הטמעה ודיוק הטפסים הדיגיטליים ומתן מענה מהיר ויעיל הקמת מרכז המחנכים ומיסוד הפעילות בו גיבוש יעוד, תפיסה, מבנה ארגוני ושגרות עבודה באגף החינוך למימוש תפיסת חברה מחנכת תחילת הקמתה הפיזית של החממה האקולוגית ותחילת הפעילות במרכז החקר המועצתי קידום תפישת 'חברת הילדים' בכל רצף הגילאים ומוסדות החינוך הפורמליים והבלתי פורמליים 1 2 3 4 5 6

23 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator