תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

תכנון וביצוע

מסגרת ביצוע

תשומות

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

חינוך - הגיל הרך והגנים וחדשנות

העצמת המזכירות וטיפוח המוטיבציה לתפקיד

חיזוק הקשר עם היישובים והצוותים החינוכיים

שוטף

אין צורך

ביקורים ושותפות בעשייה

תשתיות ניהוליות

תיעוד הנעשה בשוטף ובאירועים מיוחדים, קבלת אישורי הורים לפרסום

דיברור הנעשה באמצעי התקשורת

שוטף

10,000

לחודש 1

שיתוף ציבור

מנהלת הגיל הרך והגנים

יישום התפיסה הפסיכו-פדגוגית בכל ישוב שבו זה מתאפשר מבחינה מספרית ותקני גנים גיוס קלינאית תקשורת ופסיכולוגית התפתחותית, הדרכה לצוות דו שבועית

שיבוצי ילדים בגנים לפי עקרון דו גילאי ולא לפי שנתונים

חברה מחנכת ולומד עצמאי

פדגוגיה מותאמת גיל

שוטף

אין צורך

הקמת צוות מומחיות לאיתור מוקדם במעונות היום ביישובים, בנוסף להדרכות צוותים והורים לצמצום פערים התפתחותיים האקתונים לימודיים לתלמידים 2 בנושא חקלאות חלל ובנושא חקלאות מחדשת

יחידה לאיתור מוקדם בגיל הרך

שוטף

פיתוח הרצף האורכי

רבעון שלישי

ילדים שעובדים 50 סבבים של 2 בקבוצות על רעיון וחקר נושא

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד

20,000

תלמידים בקבוצה, 20 קבוצות 2 עבודה סביב חקר בנושא מנהיגות סביבתית ומשבר האקלים תלמידים 14 קבוצות תלמידים, 2 בקבוצה, לומדים אקולוגיה בגישת חקר בין תחומית אנשי חינוך מהמועצה והסביבה 15 שישתלמו בנושא משבר האקלים, וחקלאות מחדשת

רבעון שלישי

קבוצות מנהיגות סביבתית לנוער 2 (אחה"צ/בוקר)

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד

הקמת מרכז מו"פ לחקלאות עתיד- שני נושאים מרכזים: חקלאות מחדשת וחקלאות חלל

2,000

רכז חדשנות

קבוצת מצטיינים - אקולוגיה בין תחומית

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד

שוטף

20,000

פיתוח פדגוגיה מוטת עתיד, פיתוח וטיפוח מחנכי העמק

רבעון ראשון

קורס אחד לאנשי חינוך ( )משבר האקלים

20,000

31 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator