תוכניות עבודה מקושרות תקציב - המועצה האזורית עמק יזרעאל 2021

2022 תכנית עבודה מקושרת תקציב

מסגרת ביצוע

תשומות

תכנון וביצוע

לו"ז לביצוע אחראי/ת

תקציב נוסף ₪- ב

תקציב שוטף ₪- ב

תפוקות

משימות

יעדים

מיקוד רשותי / תחום ליבה

תלמידים יסיימו רסיטל 12 לבגרות תלמידים על בסיס 18 כ - צורך כלכלי ומצויינות

ליווי תלמידי י"ב במתווה של משרד החינוך

שנתי

הכנת תלמידים לרסיטל

חלוקת מלגות כאמצעי לעידוד לימוד נגינה לתלמידים בעלי צורך כלכלי

רבעון

30,000

תהליך בקשת מלגות, ועדת מלגות

קונסרבטוריון

שיפוץ פסנתר באולם, רכישת עוד שני פסנתרים למרכז המוסיקה, חידוש מלאי כלי נשיפה שכר דירה/דמי שימוש/כיווני פסנתרים בשלוחות מוסיקה בהרדוף, חנתון, שמשית, גבעת אלה, נהלל- חדש, אחוזת ברק ושלוחות מחול בשמשית וגבעת אלה תפעול תכנית בית ספר מנגן בחמישה בתי ספר ו/או ביישובים המזינים את בית הספר (בהתאם למציאות הקורונה במהלך שנת 2020- הלימודים). הגשת בקשה ל 2022

בית האמנויות שנתי

תקינות בשגרה 90%

חידוש ותקינות כלי נגינה

דמי שימוש בחדרים כווני פסנתרים

קונסרבטוריון - שלוחות

רבעוני

40,000

תפעול שלוחות (שכ"ד)

מנהלת בית האמנויות

הפעלת בית ספר מנגן תשפ"ב - חשיפת התלמידים לכלי נגינה וחיבור לעולם הנגינה

קונסרבטוריון-בית ספר מנגן

שנתי

100,000

530,000

בתי ספר יסודיים / ישובים 5

תלמידים עד 70% שמירת סוף השנה, בהתאם למגבלות התכנסות

קיום חוגי מחול צעיר לכיתות ג'-ו' בהתאם להנחיות משרד הבראיות

שנתי

מחול צעיר

מרכז המחול

רבעון שלישי

קיום כנס מחול צעיר ארצי בחודש מרץ

כנס מחול ארצי

העשרה במחול

מרכז המחול

47 עמוד |

מועצה אזורית עמק יזרעאל | 2022 תכניות עבודה

Made with FlippingBook Ebook Creator