עמק יזרעאל - לוח שנה תשפ"ב 2021-2022

ונוס אוספת בצל כפר יהושע אלי שמיר, אמן:

Made with FlippingBook flipbook maker