מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

21

ועדה חקלאית מייצגת את ענייני החקלאים ביישוב ומייעצת למועצת הרשות בעניינים החקלאיים של תחום הרשות. ועדת תחבורה ותנועה, רשויות תימרור מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות .ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה, לקראת אישורם ברשות התימרור ובמשרד התחבורה. כל תימרור והסדר תנועה בתחום הרשות, חייב לקבל אישור של רשות תימרור מרכזית או מקומית. ועדת מקצועית הממליצה בפני מועצת ועדת תמיכות הרשות, על בקשות לתמיכה כספית בגופים שונים, הפועלים בתחום הרשות. ועדה שבפניה יכולים מחוייבי ועדת ערר לענייני ארנונה ארנונה לערער, אם מנהל/ת הארנונה של הרשות דחת/ה את בקשתם לשנות את חובת תשלומי הארנונה.

Made with FlippingBook Ebook Creator