מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה