מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

22

לסיכום,

חברות וחברי המליאה, לכם ולכן הסמכות להשפיע על החלטות משמעותיות בחיי התושבות והתושבים במועצה.

לכן, כדאי:

לזכור שאתם מייצגים את כלל תושבי המועצה. ללמוד את תפקידי הוועד המקומי והדילמות העומדות בפניו. לקחת חלק בוועדות השונות - זה המקום שבו תוכלו להשפיע! להשתתף בישיבות הוועד המקומי ביישוב. להעביר לוועד המקומי את נושאי הדיון על סדר היום במליאה הקרובה. כך יוכל הוועד לשתף אתכם בעמדת היישוב בנושא. לעדכן את יו"ר הוועד המקומי בהחלטות שהתקבלו במליאת המועצה, בנושאים השונים. להגיע להכשרות המועצה לנבחרות ונבחרי הציבור. ללמוד את הנושאים שעל סדר היום, בכל ישיבת מליאה לשאול שאלות, לפני או תוך כדי ישיבה, כדי לקבל את מירב המידע בכל דיון.

בהצלחה!

Made with FlippingBook Ebook Creator