מועצה אזורית עמק יזרעאל - מידע לחברות וחברי מליאת המועצה

04-6520100 04-6520001 04-6520008 04-6520010 04-6520018 04-6520600 04-6520169 04-6520726 04-6520090 04-6520066 04-6520083 04-6520055 04-6520063 04-6520045 04-6520098 04-6520700 04-6520091 04-6520098 04-6520081 04-6520078 04-6520080 04-6520636 04-6520107 04-6520015 04-6520708 04-6520102 04-6520103 04-6520406 04-6520780 04-6520043 אנחנו כאן לשירותכם

23

מוקד המועצה לשכת ראשת המועצה

לשכת הסגנים לשכת המנכ"ל גזברות

מינהל ההכנסות מבקר המועצה דוברות חירום, ביטחון ואכיפה קהילה ורווחה ישובים חינוך השירות הפסיכולוגי הנדסה איכות הסביבה תפעול תחבורה רישוי וקידום עסקים תרבות נוער ספורט אפשריבריא השירות הווטרינרי תיירות החברה הכלכלית

בית האמנויות עמק יזרעאל עמותת ותיקי עמק יזרעאל קתדרת ותיקי עמק יזרעאל יזרעאלים יובלי העמק

Made with FlippingBook Ebook Creator