מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

קפסולת נחל תבור

5

כפר תבור

הר תבור

65

פארק דבוריה

בריכת

- שביל טיול סימון שבילים

כפר קיש

קישיון

p

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי

מעלה קיש

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

עין דור

עין טבחית

p

שביל הסנדרין

4

שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים מוצע /

כניסה לקפסולה מבואה מבואה מוצעת אתר טיילות אתר מורשת אתר ארכיאולוגי מעיין תצפית

שמורת נחל תבור

7276

אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

כפר

עין דור

מסר

p

.

מצפה

אלעד

: אכסון שינוי או הרחבה

.

גזית

p p p p

ריכוז צימרים קיים קמפינג

מבואה משנית קיימת מבואה משנית מוצעת שביל מוצע

טמרה

_

ריכוז שירותים תיירותים תיירות חקלאית תיירות מורשת

0

1,000

500

איתור מיקום לקמפינג בין עין דור לגזית בזיקה לשביל ישראל

המלצות תכנוניות : •

• שביל טיול בשדות המשלים מעגל בין שביל יזרעאל למבואה המוצעת בפארק דבוריה

הקמת מבואה לנחל תבור לממשק יעיל של המבקרים

: גזית העתקת אזור התיירות במזרחה בהתאמה להצעת התכנית בהכנה

1986 )

• מתקן הארוח בעין דור פועל בייעוד " מוסד חינוכי " על פי תכנית ג / 4222 (

ללא ייעוד לתיירות . הוספת ייעוד תיירות לתכנית

נעוארה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

12

Made with FlippingBook Online newsletter