מועצה אזורית עמק יזרעאל - תיירות - תפיסה גאו - מרחבית - ארצית

צירי תוכן תמטיים | ציר הערים הכנעניות

מכתבי חימר חקוקים בכתב יתדות נחשפו במצרים בשלהי - המאה ה 19 באתר עמארנה . במכתבים נמצאו איזכורים לערים עתיקות וחשובות שהתקיימו בעמק במאה ה -14 , ס" לפנה הנוכחים כיום כתלים רב שכבתיים חשובים : • תל מגידו – מרכז שלטון המשמעותי ביותר באזור , לאורך אלפי שנים . מחוץ לתחום המועצה עם השפעת עצומה בהיבטי מורשת . תל שמרון – תל מקראי הנזכר בתנ " ך כעיר שמעון . לכאן עלה גרעין נהלל , ובו גם בית הקברות שלו . תל שונם – מזוהה עם הכפר סולם הסמוך למרחביה . לאורך הציר בין שונם לשמרון שריד שתי ערים חשובות , שלא נזכרות בכתבי תל עמארנה : - תל שדוד בו נחשף ארון קבורה המעיד על נוכחות מצרית . תל יפאר – חשיבותו החל מתקופת הברונזה המאוחרת ועד לתקופה האסלאמית . • •

79

65

77

77

77

79

6

תל שמרון

75

73

תל שדוד

73

60

65

תל יפאר יפאר

66

תל שונם

65

לגיו / תל מגידו

עיר קדומה חשובה

תחום הכרזת עתיקות

71

שטח שיפוט המועצה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

16

Made with FlippingBook Online newsletter