מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

שדרוג נדרש בכבישים הקיימים - יאפשר את הרשת המוצעת

, מחלפים , בטיחות מעברים להולכי רגל

שיפור כבישים –

תחום שיפוט – "מוא ז עמק יזרעאל

שפרעם

דרך מהירה 65

79

דרך ראשית

חנתון

דרך ראשית מתוכננת

עדי

סואעד חמירה

דרך מקומית

77

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

שידרוג מוצע

' מס כביש

הסוללים

רכבת קיימת

1

- כעביה רה'אג'חג - טבאש

ציפורי

תוספת רמפות במחלף המוביל ממחלף יהלום למחלף מערכתי ביצוע מחלוף כמענה לעומסי תנועה שיפורים בטיחותיים ותנועתיים בצמתים תוספת מדרכות ודרכי אופניים רציפים לאורך הדרך תכנון וביצוע נתיבי צ "תח קידום שבילי אופניים רציפים מעבר חקלאי בדרך 60 מעברים חקלאיים

77

רכבת מוצעת

בית לחם הגלילית

79

שמשית

רכבת קלה מתוכננת

1

אלוני אבא

זרזיר

טבעון

4

אלונים

גבעת אלה

ישוב

עילוט

6

77 ,79

מנשיית זבדה

מחלף קיים

נוף הגליל

כפר החורש

תמרת

בית זייד כפר תקווה

רמת ישי

שדה יעקב

2

נצרת

מחלך מתוכנן

75

73

בית שערים

דבוריה

יפיע

צומת 60/65

נהלל

תחנת רכבת

כפר תבור

איכסאל

מגדל העמק

יפעת

כפר יהושע

תחנת רכבת קלה

רמת דוד

גבת

גניגר

שריד

73

3

תל עדשים

עין דור

מזרע

65

דברת

אחוזת ברק

4

יקנעם עילית

60

כפר גדעון

כפר ברוך

4

גזית

בלפוריה

גבעת המורה

2

3

73

נעוארה

עפולה

היוגב

66

מרחביה

4

65

4

2,500

0

5,000

60 ,65 , 77

71

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

51

Made with FlippingBook Publishing Software