מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

5

סיכום סקר תושבים

היכן מבלים התושבים

תושבים המעדיפים בילוי בישוב המגורים .

. המגורים

• 42% מעדיפים לבלות בישובי המועצה בישוב או

ישוב קהילתי 20%

. עירוניים

• 32% מעדיפים לבלות באזורים

מושב 13%

• 26% במקומות . אחרים שונים

קיבוץ 67%

. האחרים

• פעילות ענפה בקיבוצים לעומת הישובים

• 67% מהמבלים בישוב הם בקיבוצים , לעומת 13%

במושבים ו 20% בישובים קהילתיים .

העדפה לבילוי בעל אופי " עירוני "

אזור הבילוי המועדף עלי

80%

42%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

58%

26% 25%

60%

46%

7%

40%

20%

ישוב שלי או ישוב סמוך

מקומות מגוונים אחרים

חיפה או עיר סמוכה

תל אביב והמרכז

0%

ישוב קהילתי

מושבים

קיבוצים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

65

Made with FlippingBook Publishing Software