מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

רקע

בתאריך 23.9.19 התקיים מפגש פתוח כחלק מתהליך שיתוף הציבור בתכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית עמק יזרעאל . קיום המפגש פורסם באתר האינטרנט הרשות של בדף , המקומית הפייסבוק של , המועצה בלוח המודעות הדיגיטלי ( המועצה של ניוזלטור ). זימון למפגש הועבר למזכירויות יישובי המועצה והופץ אחד בכל מהיישובים בדרך המקובלת ( ביישוב ווטסאפ , , פייסבוק , אתר אינסטגרם וכדומה ). מבדיקה , שנערכה נמצא כי ההזמנה למפגש הגיעה ללמעלה מ 80% ממשקי הבית . במועצה למפגש כ הגיעו 250 תושבים ובעלי תפקידים מהמועצה ומהיישובים . המפגש נפתח י"ע ראש המועצה נשא אשר ראש , דברים המועצה ואמר חזר הוא כי מתנגד בכל תוקף להקמת שדה התעופה . בעמק צוות התכנון את הציג תהליך התכנון ואת הסוגיות המרכזיות למועד עד שעלו . המפגש הצוות על השיב שאלות . הקהל בהמשך לדברי ראש ראש גם, המועצה צוות - התכנון אדריכלית דורית ( שפינט משרד גורדון אדריכלים ובוני )מ"בע ערים הקמת כי ציינה תעופה שדה בעמק עלולה להוביל לפגיעה בתחומים רבים אשר מהווים לב"את כיום " העמק וביניהם : , חקלאות נופים , פתוחים התיישבות , חינוך איכותי ועוד . בהמשך המפגש נחלקו המשתתפים לקבוצות דיון קטנות דנו אשר בסוגיות תכנון , מרכזיות אתגרים והזדמנויות במסגרת תכנית . המתאר

. במפגש

מצורף סיכום הנקודות המרכזיות שהעלו התושבים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online