מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

הנחיית המפגש

עירא עברי דורון אורן

• • •

מור הילה

הכנה וסיכום המפגש • עירא עברי

- מודוס מתככנים עם מ"בע אנשים

חברת

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online