מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - סיכום מפגש שיתוף ציבור 23.9.19 - שלב מצב קיים

סוגיות תכנון

הסוגיות הבאות כחשובות ביותר לטיפול במסגרת תכנית

תושבי המועצה את העלו

: המתאר

הישובים במועצה אף על

.1 צמיחה דמוגרפית - אפשרות להמשך גידול כל של

( הקיימות תכנוניות ופיזיות ).

המגבלות

.2 . חדשות .3 עליה ברמת השירותים - ציפייה לשיפור השירות במרחק קרוב יותר לבתי התושבים עם העלייה במספר . התושבים .4 תעסוקה - מגוונת השינויים בשוק התעסוקה וירידת הרווחיות בחקלאות מחייבים גמישות גבוהה יותר באפשרויות הפיתוח בנחלות ובשטחים המשקיים . .5 - חקלאות מענה מתן לשינויים המתרחשים במשקים החקלאיים ועליית סדרי היקפי של הגודל העיבוד ( החקלאי ריכוזי , רפתות , לולים סככות לעיבוד , חקלאי מעברי כבישים ועוד ). .6 שונות ומגוון - ישוב כל . שונה הוא נדרשת התאמת התכנית לכל ישוב באופן המתאים לאופיו ולצביונו ניתן לא . להחיל מדיניות כל על אחידה . הישובים - צביון צביון על שמירה הישובים גידול כ"תו וקליטת משפחות

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | מאי 2019

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online