מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

– תקציב הכנסה והוצאה לנפש

כלכלת המועצה |

הכנסה לנפש בעמק יזרעאל ביחס למועצות שכנות וממוצע מועצות אזוריות

ההכנסה לנפש ברמה דומה למועצות אזוריות באזור ישנן מועצות בעלות הכנסה לנפש גבוהה יותר נהנות "– " מכמות אוכלוסייה נמוכה יחסית .

יותר " עשירות

. "א.מ

19,022

14,280

שכנות

. א.מ

12,131

11,053

10,404

9,777

9,125

9,084

8,992

8,708

6,283

הגלבוע

עמק חפר

מגידו

הגליל התחתון

עמק יזרעאל

ממוצע מועצות אזוריות

מטה אשר

הגליל העליון

עמק הירדן

עמק המעיינות

רמת נגב

ההוצאה לנפש במועצה דומה למועצות אזוריות אחרות , ס"למ 2017

• ההוצאה לנפש כ - 9,100 ₪ לתושב ( אינדיקציה להיקף השירות לתושבים .)

9,770

• ביחס לגודל האוכלוסייה , היקף ההוצאה גבוה יחסית ונובע כנראה מהעדר קומפקטיות והצורך בהסעות למרחקים גדולים לטובת אספקת השירותים , חינוך ( , תברואה רווחה )' וכד

9,120

9,094

9,085

8,676

6,523

• שיעור זה דומה להוצאה במועצות שכנות ומעיד על רמת שירות גבוהה יחסית .

עמק יזרעאל

הגליל התחתון

מגידו

עמק חפר

הגלבוע

ממוצע מועצות אזוריות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

12

Made with FlippingBook Online newsletter