מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

ניידות בתוך הישוב

באופניים

מסוגי

, הישוב אחד בכל

ניתן לראות שונות גבוהה באמצעי הניידות בתוך

, רגלית

, אופניים הליכה

, קטנועים

, רכבים

אמצעים נמנים אלו

עם , הישובים

, לדוגמא ישנה העדפה ברורה

. שונים בקיבוצים

קלנועיות ואף כלים חקלאיים

, ברגל בעוד שבמושבים ובישובים הקהילתיים , ההעדפה הינה לשימוש

להליכה

בשימוש באופניים , ישנה העדפה בקרב בני

גם . חשמלי

ברכב ממונע שאינו

12%

8%

הקיבוצים והמושבים , לעומת הישובים הקהילתיים בהם השימוש באופניים קטן

2%

. בהרבה השימוש ברכבים חשמליים למיניהם נפוץ יותר בקיבוצים וכמעט ואיננו

קיים במושבים או בישובים הקהילתיים .

קלנועית

ברכב

מתניידים ברגל

70%

67%

64%

60%

56%

50%

40%

30%

31%

27%

24%

20%

10%

9% 1% 1%

0%

6

Made with FlippingBook flipbook maker