מועצה אזורית עמק יזרעאל - ניתוח סקר תושבים - דצמבר 2019

נספח א '– שאלות הסקר המקוון .

12

Made with FlippingBook flipbook maker